BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökay DURMUŞ
GÜLTEN DAYIOĞLU’NUN ROMANLARINDA EVRİM TEORİSİNİN İZLERİ
 
Üç kuşağın yazarı olarak bilinen Gülten Dayıoğlu, verimli ve uzun soluklu bir yazma serüvenine sahiptir. Dayıoğlu, çocuklar ve gençler için yazdığı değişik türlerdeki eserlerinde, eğitmen kimliğinin kendisine sağladığı deneyim eşliğinde hareket eder. Çocuk ve genç okurun elindeki metin ile özdeşleşme arzusu güdeceğini bilen Dayıoğlu, eserlerine bilgi ve olgu eklerken hem realiteye hem hayal gücüne yönelik çalışır. Çünkü amacı okur kitlesinin, hayatı tanıması yanında farklı bakış açıları da geliştirebilmesini sağlamaktır. Gülten Dayıoğlu çalışmaya konu olan eserlerinde bu amaçla hareket eder. Yazar bu romanlarda gerçek ve gerçeküstü motifleri bir arada kullanırken çocuk okurlarına birtakım mesajlar verme gayretindedir. Yazarın bu romanlarda kendisine çıkış noktası olarak belirlediği olgu, evrim teorisidir. Romanlarında bu teorinin; ortak ata, doğal ve yapay seçilim, canlılığın çoğalması ve çeşitlenmesi gibi temel tezlerini işleyen Dayıoğlu, kahramanları aracılığıyla bu tezlerin doğruluğunu ispata çalışır. Temel amacı ise insanlığın uygarlık yolunda attığı tüm adımlara rağmen, içsel dinginliği yakalayamadığı yönündedir. Yazara göre insanlık, kendisinin romanlarında işlediği üzere, evrimini tamamlamadığını kabul etmeli, bu amaçla teknolojinin ürünü birörnek yaşamlar yerine, özgün ve daha insancıl yaşamlar sürme gayreti gütmelidir. Gülten Dayıoğlu tahlil ettiğimiz eserlerinde çocuk edebiyatının vazgeçilmez boyutu olan estetik yapıyı da kurabilmiş olması bakımından ilgi çekicidir. Dolayısıyla eserlerindeki fantastik ve bilimkurgu ögeler, okunurluğa hizmet etmeleri bakımından da önemlidirler. ORCID NO: 0000-0002-8602-1130

Anahtar Kelimeler: Gülten Dayıoğlu, çocuk edebiyatı, roman, evrim teorisi 


Keywords: