BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gökay DURMUŞ
GÜLTEN AKIN’IN TOPLUMCU GERÇEKÇİ DÖNEMİNDE KULLANDIĞI ÖNEMLİ BİR FİGÜR: AT
 
Gülten Akın yaklaşık altmış yıl süren sanat yaşamını verimli geçirmiş bir şairdir. Akın’ın şiiri, kendisinin açıklamalarından kaynaklı biçimde, üç döneme bölümlenerek tahlil edilir. Akın ilk döneminde, kuşatılmış ve baskılanmış bir genç kızın ben’ini tahlil etme yöntemlerini şiirleştirir. Şairin ikinci şiir dönemi ülkedeki sosyal ve siyasi gelişmeler eşliğinde şekillenir. 1961 Anayasası ve sağladığı göreceli özgürlük ortamı, Akın’ın dünyaya bakış tarzını ve şiirini değiştiren ilk etkendir. Bu süreçte eşinin görevi nedeniyle Anadolu’nun hemen her yöresinde bulunan ve Anadolu’nun saklı güzelliklerini keşfetmeye başlayan Akın, yaşadıklarını yazar. Hukuk fakültesi mezunu olan Akın’ın kendisi de Anadolu’da avukatlık, öğretmenlik yaparak halkın sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. Kamu ve köylü yararına karşılıksız işler yapmakta, davalar takip etmektedir. Kendisi de bir ev kazası geçiren Akın, yoksul hastaların hastane ihtiyaçları için dilekçeler yazar, onların problemlerini çözmek için uğraşır. Dolayısıyla Anadolu halkını yakından gözlemleme şansı bulan Akın, insan kadrosunu halktan kimselerle kurar. Yine dış dünyaya yönelik dikkatini şiirleştirirken da Anadolu insanının hayatındaki gelişmeleri, sıkıntıları, değerleri ve figürleri işler. Çalıma konumuz olan at, Akın’ın bu dönemde kullandığı başlıca figürlerdendir. Şair at figürünü Anadolu halkının ne ve nasıl yaşadığını, neye, niçin değer verdiğini resmetmek için kullanır. Elbette Anadolu insanının yaşamın getirdiği sıkıntılara nasıl katlandığını bu figür aracılığıyla çözümlemeye çalışmak da Akın’ın amaçları arasındadır. ORCID NO: 0000-0002-8602-1130

Anahtar Kelimeler: Gülten Akın, şiir, toplumcu gerçekçi poetika, at 


Keywords: