BİLDİRİ DETAY

İlkay ELBEY
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SIRASINDA MEYDANA GELEN ÖLÜM VEYA YARALANMALARIN SUÇLARIN İÇTİMAI PRENSİPLERİNCE İNCELENMESİ
 
İç savaş, rejim baskısı, sosyo-ekonomik sorunlar ve coğrafi konumdan kaynaklı güvenlik sorunlarının hakim olduğu ülkelerde yaşayan insanlar, vatandaşı oldukları ülkelerden ayrılarak daha iyi koşullarda yaşayabileceklerini düşündükleri ülkelere gitmek istemektedirler. Çeşitli sebeplerle bireylerin ya da toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye gitmesi durumunun yasal olmayan yollarla gerçekleşmesi halinde yasadışı göçten söz edilmektedir. Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle son yıllarda bölgesel ve küresel belirsizliğin artmasıyla birlikte artış gösteren kontrolsüz göçün hedef veya transit ülkesi haline gelmektedir. Yasadışı göçün önlenmesi konusunda Türk mevzuatında yer alan düzenlemelerden biri olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 79. Maddesinde “göçmen kaçakçılığı suçu” düzenlenmiştir. Bu maddede doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan, bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlayan, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan kişinin cezalandırılacağı düzenlenmektedir. Son yıllarda göçmenlerin olumsuz koşullarda taşıma kapasitesinin üzerinde karada kamyon kasaları, denizde tekneler veya lastik botlar gibi araçlarla hiçbir güvenlik önlemi alınmadan göçmen kaçakçılığına konu oldukları haberleri sıklıkla gündeme gelmektedir. Çeşitli vaatlerle umut dolu başlayan bu yolculuklar çoğunlukla göçmenlerin ölümleri veya yaralanmaları ile sonuçlanmaktadır. Göçmen kaçakçılığının, mağdurların hayatı bakımından bir tehlike oluşturması ve onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılarak işlenmesi halleri suçun nitelikli unsurlarını oluşturmaktadır. Suçun işlenmesi sırasında göçmenlerin ölmeleri veya yaralanmaları durumunda ise artık bir tehlike değil bir netice söz konusu olmaktadır. Çalışmamızda göçmen kaçakçılığı suçunun failinin meydana gelen ölüm veya yaralanmalardan sorumluluğunun ne olacağı, göçmen kaçakçılığı ile meydana gelen diğer suçların içtimaının ne şekilde yapılacağı mevzuat, doktrin ve yargı kararları çerçevesinde inceleme konusu yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yasadışı Göç, Göçmen Kaçakçılığı, Ölüm, Yaralanma, İçtima 


Keywords: