BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Asiye Meryem DÜZEN, Hasan ÖZCAN
GELENEKSELDEN DİJİTALE FEN EĞİTİMİNDE OYUNLAR: LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışma ile gelenekselden dijitale fen eğitiminde oyunların yer aldığı tezlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde bulunan 2020-2023 yılları arasında yayımlanan ve oyun tabanlı fen öğretimi konularında gerçekleştirilen lisansüstü tezler, çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Anahtar kelime olarak ‘oyun’, ‘eğitsel oyun’, ‘oyun tabanlı öğrenme’, ‘dijital oyun’ kelimeleri ile tarama yapılmış ve fen eğitiminde yürütülen 36 lisansüstü tez, çalışmaya dahil edilme kriterleri doğrultusunda seçilmiştir. Ulaşılan çalışmalar yayımlanma yıllarına, lisansüstü tez türlerine, kullanılan oyun türüne, incelenen değişkenlere, anahtar kavramlarına, fen bilimleri konu alanlarına ve kullanılan öğretim yöntemine göre incelenmiştir. Lisansüstü tezlerin büyük oranda yüksek lisans tezlerinden oluştuğu ve en fazla frekansa sahip olan yılın 2022 olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte çalışmaların büyük oranda ortaokul öğrencileri ile yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Yürütülen çalışmalarda geleneksel oyunların kullanıldığı çalışmaların sayıca daha fazla olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla anahtar kelime olarak geleneksel oyunlar için en fazla ‘eğitsel oyun’ tercih edilirken dijital oyunlar için ‘eğitsel dijital oyun’ tercih edildiği belirlenmiştir. Lisansüstü tezler fen bilimleri dersi konu alanlarına göre incelendiğinde ise en fazla çalışma yapılan alanın ‘Madde ve Doğası’, en az çalışma yapılan alanın ise ‘Dünya ve Evren’ olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmaların bir kısmında oyunların farklı öğretim yaklaşımlarıyla birlikte kullanıldığı ve bu çalışmaların arasında en çok kullanılan yaklaşımın ise 5E öğrenme modeli olduğu görülmüştür. ORCID NO: 0000-0002-4038-581X

Anahtar Kelimeler: Fen eğitimi, eğitsel oyun, dijital oyun, doküman incelemesi 


Keywords: