BİLDİRİ DETAY

Seda ULUĞ, Tuğçe EKİN, Gülşen ŞİMŞEK, Sevgi SAKAL
GARANTİ BANKASI VE AKBANK ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ
 
Halkla ilişkiler tanımı ve uygulamaları, tarih içerisinde teknolojinin gelişmesi ve internetin herkes tarafından ulaşılabilir olması ile önemli değişikliklere uğramıştır. Halkla ilişkiler kavramı tek yönlü ve aktarımcı yapısından çıkarak web 2.0 ile birlikte etkileşimli bir yapıya geçmiştir. Web 2.0 araçları ile gerçekleştirilen halkla ilişkiler çalışmaları PR 2.0 çalışmaları olarak adlandırılmakta ve insanlar arası diyaloğu oluşturan her ortam, araç, site ve uygulama PR 2.0 faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir. P.R 2.0 faaliyetlerinden kurum ve markalar için en önemli ortam sosyal medyadır. Halkla ilişkiler uygulamaları içinde sosyal medya; iki yönlü konuşma imkânı sağlamak, firmanın ürün ve hizmetleri hakkındaki haberleri anında duyurmak, promosyon ve kampanya oluşturma ortamı sağlamak, yeni müşteriler kazandırmak, iki yönlü ve etkileşimli iletişim kurma imkânı sağlamak açısından önemlidir. Bu doğrultuda hedef kitle ile marka arasında çift yönlü iletişimin gerçekleşebilmesi için sosyal medyanın interaktif bir şekilde kullanılması gerektiği sonucuna varılmış, Akbank ve Garanti Bankası’nın sosyal medya ortamındaki halkla ilişkiler faaliyetleri incelenerek örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Garanti Bankası ve Akbank’ın, Facebook ve Twitter sayfaları; tasarım, kullanılan renk, hedef kitlesine sağlamış olduğu işlem kolaylıkları ve uygulamalar açısından değerlendirilmiştir. Çalışmada, 2016 yılının verileri kullanılmış, 05.12.2016-04.01.2017 tarihleri arasında, Facebook ve Twitter iletileri, hedef kitle ile sağlanan etkileşim incelenmiştir. Amaç, bankaların çift taraflı iletişime verdikleri önem üzerinden değerlendirilmektedir. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Akbank’ın Garanti Bankası’na göre sosyal medya uygulamalarında daha geri planda kaldığı ve hızlı geri dönüş sağlayamadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Halka ilişkiler uygulamaları, Web 2.0, PR 2.0 


Keywords: