BİLDİRİ DETAY

Mustafa ŞAHİN
FUTBOLCULARDA ATLETİK PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN TOP İLE BECERİ İLİŞKİSİ
 
Öz: Bu çalışmada; Spor lisesi yetenek sınavlarına giren futbolcularda atletik performans özelliklerinin top ile beceri testleriyle olan ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmada Spor Lisesi özel yetenek sınavına katılan toplam 168 erkek futbolcu incelemeye alınmıştır. Araştırmada atletik performans testleri olarak patlayıcı kuvvet özelliği ölçümü için durarak uzun atlama testi, maksimal hız ölçümü için 30 metre sürat testi ve aerobik dayanıklılık özelliği içinde 20 metre dayanıklılık mekik koşusu testi uygulanmıştır. Beceri testleri olarak Ritim Koordinasyon Testlerinden Top Sektirme, Hedefe Vuruş-Şut testi, Uzun Vuruş-Orta testi ve Top Sürme-Slalom Testleri incelemeye alınmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS 21.00 paket programında yapılırken, beceri ile performans ilişkisi Pearson Korelasyon testi ile incelenmiş, 0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Çalışma bulguları incelendiğinde Sürat ve patlayıcı kuvvet özelliği iyi olan futbolcuların top sürme, top sektirme ve daha iyi futbol kariyerine sahip oldukları görülmüştür (p<0,05). Dayanıklılık özelliği iyi olan futbolcularında daha iyi top sürüp, daha fazla top sektirdikleri görülmüştür (p<0,05). Kaleye şut ve hedefe orta özelliğinin performans ve diğer beceri testleriyle ilişkisi bulunmamıştır. Atletik performans parametrelerinin kendi içerisindeki ilişkisi incelendiğinde sürat özelliği iyi olanların patlayıcı kuvvet ve dayanıklılığının da iyi olduğu, patlayıcı kuvveti iyi olanlarında yine hızlı ve dayanıklı olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak; futbolcuların top sürme, top sektirme ve müsabakalarda daha fazla süre alıp kariyerini geliştirmeleri için atletik performans özelliklerini geliştirmeleri gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Atletik Performans, Beceri, Spor Lisesi, Yetenek Sınavı 


Keywords: