BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus Emre AVCI, Dindar YİĞİT
FRANCİSCO FERRER’NİN “ÖZGÜR EĞİTİM” ADLI KİTABININ İNCELEMESİ
 
Eğitim insanlığı daha mı ileriye götürmüştür yoksa özgürlüğün önünde bir engel statükonun devamı için bir enstrüman mıdır? Bu sorunun cevabı yüzyıllardır tartışılagelmiştir. Francisco Ferrer Guardia, dünyadaki en ilgi çekici ve tartışmalı figürlerden biridir. 20. yüzyılın başlarında İspanyol hükümetinin yürüttüğü bir sürecin ardından Barselona isyanının lideri olarak delil olmaksızın yargılanmış ve idama mahkûm edildikten kısa bir süre sonra kurşuna dizilerek infaz edilmiştir. Francisco Ferrer’in aslında hiçbir zaman basılı bir kitabı olmamıştır. İdamından sonra suçsuzluğu kanıtlanmış ve sonrasında kişisel eşyaları iade edilmiştir. İade edilen eşyaların arasında çıkan kendi el yazması “Modern Okulun Kökenleri” notları Ferrer’in düşün mirasçıları tarafından kitap haline getirilmiştir. Özgür Eğitim kitabı 17 bölümden oluşmaktadır. Özgür Eğitim kitabının her bölümünde farklı bir konuya değinen Ferrer, siyasi mücadeleye 19. yüzyıl ikinci yarısından sonra dâhil olmuştur. Ferrer haksızlıklar karşısında adaleti savunmak uğruna devrimci olmayı tercih etmiştir. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik olgularının bir cumhuriyette olması gereken temel özellikler olduğuna inanmıştır. Kendisini Cumhuriyetçilik fikrini yaymaya adayan Ferrer, Paris'te geçirdiği seneler sonrası edindiği tecrübeler ile güncel eğitim sorunlarının halen devam ettiğini fark etmiştir. Ferrer’e göre: Milli okulları örgütleyenler, hiçbir zaman bireyin yüceltilmesini istemezler. Ancak onun köleleştirilmesini isterler. Çocukların, bize hükmeden toplumsal doğmalara boyun eğmeye, ona göre inanmaya, düşünmeye alıştırılmaları gerekir. Bu sebeple de eğitim bugünkünden daha farklı bir halde olamaz ve bugünün okulundan herhangi bir şey ümit etmek boşunadır. ORCID NO: 0000-0002-1361-1463

Anahtar Kelimeler: Francisco Ferrer Guardia, Eğitim, Modern Okul, Devrim, Anarşizm. 


Keywords: