BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vahide Nilay KIRTAK AD, Ömer Tarık GAGAR, Yaren AYAR
FEN EĞİTİMİ DERGİLERİNDE YAYIMLANAN FİZİK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ
 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de fen eğitimi üzerine yayım yapan dört (4) dergide (Türk Fen Eğitimi Dergisi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi ve Online Fen Eğitimi Dergisi) yayımlanmış fizik eğitimi ile ilgili makalelerin içerik analizini yapmaktır. Online Fen Eğitimi Dergisi (OFED), Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi (FBÖD) ve Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi’nin (NEF-EFMED) tüm sayıları çalışmaya dahil edilmiştir. Türk Fen Eğitimi Dergisi’nin (TÜFED) ise 2011-2020 yılları arasındaki sayıları çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında 157 fizik eğitimi yayını tespit edilmiştir. Çalışma doküman analizi yapılarak ve veriler için içerik analizi yönteminden yararlanılarak yürütülmüştür. Veriler fizik eğitimi araştırmaları için uyarlanan yayın sınıflama formu yardımıyla elde edilerek, Excel 2007 ve SPSS 25 programına aktarılarak değerlendirilmeye alınmış, tablo ve grafik gösterimlerinden yararlanılarak sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; fizik eğitimi ile ilgili makalelerde en çok çalışılan konunun 53 çalışmayla “öğretim” konusunda yapıldığı görülmektedir, en fazla çalışılan fizik alanı “elektrik” ve “temel/genel fizik”tir. Yapılan çalışmalarda çoğunlukla eğitimin başarıya etkisi araştırılmaktadır. Ayrıca kullanılan araştırma yöntemleri dağılımı ise %56 nicel, %36 nitel ve %8’i karma yöntem çalışmasıdır. Fizik Eğitimi alanındaki eğilimleri görmek, eksiklikleri belirlemek ve çalışılmamış konuları tespit etmek amacıyla yapılan bu çalışmanın fizik alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fizik eğitimi, araştırma eğilimi, doküman incelemesi, içerik analizi 


Keywords: