BİLDİRİ DETAY

Damla AĞÜZÜM
FELAKET TOPLUMUNDA BİR ÂŞIK: ARTHUR MILLER’IN KÖPRÜDEN GÖRÜNÜŞ ADLI TİYATRO ESERİNDE TOPLUMUN BİÇİMLENDİRDİĞİ ÂŞIK MODELİ “EDDIE CARBONE”
 
Aşk, Âdem ile Havva’dan bu yana sanatsal eserlere en çok konu olan kavramlardan biri olmuştur. Aşkın doğası gereği seven ve sevilenin olduğu ilişkiler; roman, tiyatro vb. birçok türde hayatı yansıtmış, hatta kimi zaman hayata yön vermiştir. Edebi eserin ve gerçek hayatın birbiriyle sıkı ilişkili olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Gerçek hayat yani toplum, edebi eserlere yön verdiği gibi aynı zamanda da edebi eserlerden beslenir. Bu nedenle özellikle gerçekçilik akımından etkilenen bir esere bakıldığında dönem toplumu hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Arthur Miller, 20. Yüzyıl Amerikan dramasında gerçekçiliğin önemli bir temsilcisi olmuştur. Köprüden Görünüş adlı eserinde Eddie Carbonne’un, kendisinden yaşça küçük yeğeni Catherine’e olan aşkı anlatılmaktadır. Eddie evlidir ve bir liman işçisidir. Miller, bu oyunda İkinci Dünya Savaşı’ndan çıkarak kapitalizmi güçlenen bir ülke olan Amerika’da yaşam koşullarının Eddie’nin aşkına ne şekilde yön verdiğini anlatmaktadır. Bu çalışmada dönemin Amerika toplumu içerisinde Eddie Carbonne’un yasak aşkını ne şekilde yaşadığı, toplumun bu karaktere biçtiği roller ve karakterin bu roller neticesinde şekillenen hayatı incelenmiş ve bir aşık modeli olarak Eddie Carbonne ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Köprüden Görünüş, Arthur Miller, Aşk, Tiyatro, Amerika 


Keywords: