BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif SEZGİN
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERISININ GELIŞIMI; ÇOCUK, AILE VE OKUL ETKISI
 
Çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerinin anlaşılmasında Çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerinin anlaşılmasında ilerlemeler görülmektedir. Özellikle akademik başarı için kritik olan öz düzenleme becerilerine ilişkin olarak araştırmalar artmış ve öz düzenleme becerisine etki eden faktörler incelenerek önemli olan bu becerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yer almaya başlamıştır. Öz düzenleme becerisi çocukların okuryazarlık, sayısal-matematiksel, dil ve sosyal becerilerine etki etmektedir. Okul öncesi dönemde öz düzenleme becerisi önemli bir derecede gelişmektedir. Çocuklarda gelişen öz düzenleme becerisi ileriki okul yıllarında akademik becerisini ve sosyal gelişimini olumlu olarak etkilemektedir.Diğer bir anlatımla çocukların okul başarısını benzersiz bir şekilde öngören önemli bir beceridir. Öz-düzenleme, kişinin bilişlerini, duygularını ve davranışını kontrol etme, yönetme ve planlama ile ilgili kazanılmış, beceriler bütününü ifade eder (Schunk ve Zimmerman, 1997). Çocukların zihinsel süreçleri ve öz düzenleme becerileri ve davranışları yaşamın ilk birkaç yılında önemli ölçüde gelişmektedir. Yapılan çalışmalar, başarılı ve mutlu bir ergen ve yetişkin olmada öz düzenleme becerisinin etkisini ortaya koymaktadır. Erken Çocukluk döneminde desteklenmesi kritik bir öneme sahip olan öz düzenleme becerisini etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Bu makalede, erken çocukluk döneminde öz düzenleme becerisine etki eden faktörler literatür ışığında ele alınmış ve tartışılmıştır. Erken dönemde geliştirilmesi kritik bir öneme sahip olan öz düzenleme becerisinin geliştirilmesi için aile ve öğretmenlere yönelik öneriler sunulmuştur. Gelecekte yapılması düşünülen araştırmalar için önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öz Düzenleme, Davranış Düzenleme, Okul Öncesi Dönem 


Keywords: