BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinan DİLBER, M. Şahin GÖK
ENVANTER YÖNETİMININ FIRMA PERFORMANSINA ETKILERI YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI UYGULAMALARI
 
Rekabetin hızlı bir şekilde hayatımıza girdiği günümüz ekonomisinde, firmaların en önemli ekonomik unsurlarından biri olan envanter yönetmenin önemi, hiç şüphe yok ki her gün artmaktadır. Sadece iyi uygulanan envanter politikaları ile doğru vakitte, uygun miktarda ve doğru yerde malzemeler bulunabilir. Firmalar rekabette ayırt edici bir üstünlük kurmak istiyorlarsa envanter politikaları iyi uygulamalı, maliyetleri azaltmalı ve en iyi hizmetleri en kısa zamanda müşterilere ulaşmaları gerekir. Bunları gerçekleştiren firmalar kuşkusuz rekabette bir adım ileride olurlar. Envanter yönetimi kavramını iyi anlamak ve firmanın stok ve ürün politikalarına en uygun envanter yönetim sistemini oluşturup, takip etmek her işletme için hayati bir önem arz etmektedir. Firmaların ekonomik bir unsuru olarak envanterler, firma karlılığını da direkt olarak etkilemektedirler. Dolayısıyla iyi bir envanter yönetimi her firma için oldukça önem arz etmektedir. Firmalar, envanterlerini iyi yöneterek, envanter maliyetlerini en düşük seviyede tutar, sürecin hatasız bir şekilde ilerlemesini sağlar ve müşterilerine de en iyi hizmeti verebilirler. Bunun yanı sıra iyi bir envanter politikası sürdüren firmalar ayakta kalabildikleri için ülke ekonomisine de önemli faydalar sağlayacaklardır. Bu kapsamda yapılan araştırmanın hedefi envanter yönetiminin firma performansı ile arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Ayrıca yenilik faktörünün düzenleyici etkisi de araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın hedefi nihayetinde, stok tutan 254 firmanın katılımı ile anket çalışması yapılmıştır. Araştırmadaki sonuçlara göre; envanter yönetimi firma performansını artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Envanter Yönetimi, Envanter, Firma Performansı, Yenilik 


Keywords: