BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa Uğur BÜYÜKİŞCAN, Murat Selim SELVİ, Aykut PAJO
EMLAKÇILARIN SATIŞ VE PAZARLAMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
 
Emlakçılar konut, işyeri, arsa, tarla, bağ, bahçe gibi gayrimenkullerin satış ve pazarlama sürecinde aracılık rolü oynamaktadır. Emlakçılar piyasanın nabzını tutan, bu piyasanın önemli oyuncularından biridir. Bu çalışmanın amacı emlakçıların gayrimenkulleri satış ve pazarlama sürecinde ne çeşit sorunlarla karşılaştıklarını ve bu sorunların nereden kaynaklandığını tespit etmektir. Ayrıca bu araştırma ile emlakçıların tapu devir işlemlerinde ortaya çıkan sorunlar, pazarlama sürecinde kullanılan promosyonlar, gayrimenkul teminin nasıl yapıldığı incelenmektedir. Bu araştırmada Tekirdağ ili merkez Süleymanpaşa ilçesinde en az 5 yıllık tecrübesi olan 26 kişi ile yarı-yapılandırılmış bir mülakat yürütülmüştür. Dolayısı ile bu çalışma nitel karakterlidir. Nitel araştırmalarda amaçlı örnekleme sıklıkla kullanılmaktadır. Bu araştırmada “amaçlı-ölçüt örnekleme” kullanılmıştır. Emlakçılara demografik özellikler yanında 15 adet açık uçlu soru sorulmuştur. Alınan cevaplar betimlenmiş; ayrıntılı alınan cevaplar sözlü söylem analizine tabi tutulmuştur. Cevaplar arasında yer alan sözcükler, ifadeler ve deyimler analiz birimi olarak seçilmiştir. Elle tutulan notlar paragraflar halinde sınıflandırılmış, gerekli kısaltma ve sadeleştirmeler yapılmıştır. Son olarak bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuç olarak, emlakçılar emlak satış ve pazarlama sürecinde müşterilerden, mal sahiplerinden ve müteahhitlerden kaynaklanan çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Bu sorunlar komisyonlar, fiyatlama, ödemeler, tapu-devir işlemleri ve diğer hususlarla ilgilidir. Ayrıca emlakçılar reklam verme aşamasında web platformları ile açık hava reklamlarına ilişkin sorunlar da yaşamaktadırlar. Araştırma sonuçlarının ilgililerce dikkate alınacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz, Emlakçı, Emlak Pazarlama Süreci, Tekirdağ 


Keywords: