BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu ÖZBAKIR, İbrahim AY
EĞİTİMDE WEB 2.0 UYGULAMALARI
 
WEB 2.0 UYGULAMALARI VE EĞİTİM 21. yüzyılda Teknoloji alanındaki gelişmeler ve yenilikler insanoğlunun yaşamına birçok alanda büyük kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle bilgisayarların elektronik bilginin işlenmesi, saklanması, paylaşılması ve ulaşılmasında sağladığı büyük kolaylık ve verimlilikler nedeniyle bir çok sektöre yaygınlaşması gerçekleşmiş ve bu alan daha da büyümektedir. We Are Social’ın 2019 Dijital Raporuna göre dünya nüfusunun %58’i internet kullanıcısı, % 48i sosyal medya kullanıcısı iken mobil sosyal medya kullanıcıları dünya nüfusunun %47 sini oluşturmaktadır. Ortalama olarak, dünyadaki internet kullanıcıları her gün, 24 saatin 6 saat ve 42 dakikasını çevrimiçi geçirirken bunun 2 saatin üzerinde bir zaman dilimini sosyal medyada geçirdiğini belirtmektedir. Ülkemizdeki duruma baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) tarafından 2015 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre mobil telefona sahip olma oranı %96,8 iken, mobil telefonlardan internete bağlanma oranı ise %64,7’dir. Yine aynı araştırmanın sonuçları, interneti kullanan bireylerin %80.9 oranla, sosyal medya kullanan bireyler de oranı nüfusun %63 ünü oluşturmaktadır. Türkiye’de ortalama internet kullanım süresi 7 saat 9 dakika, sosyal medya kullanım süresi ise 2 sa Unicef'in Dijital bir Dünyada Çocuklar 2017 raporuna göre Gençler (15–24 yaş grubu) internete en çok bağlanan gruptur. Dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 48’i internete bağlanırken gençlerin yüzde 71’i çevrimiçidir. Tahmini hesaplamalara göre 18 yaşından küçük çocuklar ve ergenler; tüm dünyadaki internet kullanıcılarının üçte birini oluşturmaktadır. . Türkiye’de yapılan bir çalışmaya göre ise ortaokul ve lise öğrencilerinin %89’unun sosyal medya sitelerine üye olduğu görülmektedir. (Alican ve Saban, 2013). Dünyada ve ülkemizde internet kullanım oranlarından da görüldüğü üzere tamamıyla teknolojinin hâkim olduğu bir çağda doğmuş olmaları sebebiyle internet kuşağı adı da verilen bu nesil bloglar, podcast’ler, vikiler, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ siteleri, sanal dünyalar, video ve fotoğraf paylaşım siteleri gibi Web 2.0 teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır. Web 2.0 teknolojileri ve özellikle youtube, Twitter ile Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin milyonlarca öğrencinin yaşamları üzerinde oldukça güçlü etkileri vardır. Yeni nesil üzerinde oldukça etkili olan sosyal ağların, eğitimin içerisinde de olması öğrencilerin sosyal hayatları kadar akademik hayatlarına da önemli katkılar sağlaması gerekmektedir. Neredeyse her haneye giren akıllı telefon ve öğrencilerin sosyal medyada uzun süre geçirmeleri üzerine okullarda, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sahip olduğu cep telefonu gibi teknolojik araçları yasaklamak yerine, etkin bir biçimde sınıf içindeki öğrenme etkinliklerinde kullanım yollarını tasarlayarak öğretim yöntem ve tekniklerimizi yeni neslin beklenti ve ihtiyaçlarına uyarlamamız gerekmektedir. Z kuşağı öğrencilerin, günlerini bilgisayar, cep telefonu, video oyunları gibi dijital araçlarla geçirdikleri için, öğrenme ortamlarının teknolojik araçlarla donatılmasının ve öğrencilerin teknolojik okuryazarlık seviyelerine uygun aktiviteler, projeler yapılmasının öğrencilerin okul başarılarına ve motivasyonlarına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Web 2.0, Eğitim, Sosyal Medya, Z kuşağı, 


Keywords: