BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuray ÖNDER-ÇELİKKANLI
EĞİTIM FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ KARIYER KAVRAMI HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI
 
Kariyer kavramı birçok insan tarafından farklı farklı değerlendirilmekle beraber tüm bireylerde farkındalığının oluşturulması ve mümkün olan en erken dönemde planlanması gereken bir kavramdır. Bu çalışmanın amacı farklı anabilim dallarında eğitim gören eğitim fakültesi öğrencilerinin kariyer kavramı ile ilişkilendirilen diğer kavramları ve kariyer tanımını belirlemektir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde okuyan üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz döneminde açılan genel kültür seçmeli derslerinden biri olan Kariyer Planlama ve Geliştirme dersine kayıtlı 29 öğrencinin yazılı olarak görüşleri alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından açık uçlu olarak hazırlanmış iki soruluk bir anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Öğrencilere “kariyer” kelimesi deyince akıllarına gelen ilk beş kelimeyi yazmaları istendiğinde en fazla yazılan ilk beş kelime sırasıyla başarı (f=18), ilerleme (f=14), meslek (f=12), gelecek (f=8), statü (f=7) kelimeleridir. Kariyer ile ilişkilendirilen atmış beş farklı kelimenin çoğunluğu olumlu ifadelerken kaygı, kıskançlık, zorluklar gibi az sayıdaki kelime kariyer kavramı ile ilişkilendirilen olumsuzluk içeren kelimelerdendir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin kariyer nedir sorusuna verdikleri yanıtlar dikkate alındığında ise öğretmen adaylarının kariyer kavramını farklı farklı tanımladıkları ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğu kariyer kavramını “meslek” kavramıyla karıştırmakta ve “terfi” kavramıyla eş değer anlamda kullanmaktadır. Öğrencilerin kariyer kavramına yönelik geliştirdikleri yanlış algıların bilincinde olan öğrenci danışmanları ve onların derslerine giren tüm öğretim elemanları öğrencilerin kariyer yolculuğunda aktif rol oynayabilirler.

Anahtar Kelimeler: Eğitim fakültesi, Kariyer, Öğretmenlik 


Keywords: