BİLDİRİ DETAY

Yakup ASLAN
DENETİMDE İÇ KONROL VE İÇ DENETIM MEKANIZMASININ GEREKLILIĞI: ENRON VAKASI
 
Enron vakası yaşandığı dönem itibariyle sadece Abd değil, tüm dünyayı etkisi altına almıştır. İç denetimin ve iç kontrol sistemlerinin yüzeysellikten kurtarılıp profosyonelce yapılma zorunluluğu gündeme gelmiştir. İç denetim işletmelerin dış denetime hazırlanma serüveni olarak değerlendirilmelidir. İç denetim ve kontrol altyapılarının kuvvetlendirilerek gerekli tedbirlerin alınmaması işletmelerde telafisi mümkün olmayan tahribatlar bırakmaktadır. Enron vakası bu durumu en iyi özetleyen olaydır. Bu olayın etkileri dünya çapında tartışıla dursun, iç denetimin ve kontrol sisteminin büyük zararlara dönüşmeden giderilmesinde öncü kuvvet olduğu görüşü literatürce kanıksanmıştır. Denetimde yaşanan sorunların temelinde yaşanan sorunu görmezden gelmek, üst yönetimin beklentilerine cevap vermek, yatırımcıları işletme faaliyetlerine katılması hususunda heyecanlandırmak, işletme şöhretini işletme sürekliliği esasının önüne geçirmek gibi nedenler sıralanabilir. İşletme sahip olduğu kaynakları varlığa dönüştürürken bazı durumlarda ölçüyü kaçırabilmektedir. Finansal bilgi manipülasyonuna da sebebiyet veren bu durum uluslararası muhasebe standartlarının yazılmasına ortam hazırlamıştır. Enron vakası manipülatif muhasebe hareketlerinin kısa vadede karlılıkta ve yatırımcı sayısında artmaya olanak sağlıyor görünse de; uzun vadede iflasın fitilini ateşleyen kıvılcım olduğu açıktır. İşletmeler iç kontrol sistemlerini gözden geçirmek durumundadır. İşletme sürekliliği gereğince faaliyetlerini sürdürebilmesinin yolunu aramalıdır. Denetim standartların içeriğine bakıldığında iç kontrol ve iç denetimin işletme yöneticileri başta olmak üzere tüm paydaşları yakından ilgilendirdiği görülmektedir. Bu çalışmayla denetim faaliyetlerinde iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin önemi Enron vakası özelinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İç Denetim, İç Kontrol, Enron Vakası 


Keywords: