BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Lütfullah KARADEMİR, Seyithan DEMİRDAĞ
COVID-19 SALGINININ BERABERİNDE GETİRDİĞİ UZAKTAN EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERE ETKİSİ
 
Görüldüğü ilk günden itibaren dünya çapında büyük bir etkiye sebep olan ve Türkiye’de de pek çok alanda değişimi ve dönüşümü zorunlu kılan COVİD-19, eğitim sistemlerinde de önemli ölçüde de değişimi zorunlu kılmıştır. Bu süreçte yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim uygulamaları uygulanmaya başlanmıştır. Salgın sürecinde öğrencilere sunulan uzaktan eğitim senkron ve asenkron şekilde gerçekleşmiştir. Senkron modelde farklı mekânlarda bulunan öğrenen ve öğreticiler, aynı zamanda bir araya gelerek, karşılıklı diyalog içerisinde eğitim sürecini gerçekleştirmektedirler. Asenkron modelde ise öğrenme, öğrenciler açısından farklı zaman dilimlerinde gerçekleşmektedir. Öğrenen kendi hızına ve müsait olduğu zamana göre öğrenme sürecini düzenlemektedir. Ani bir şekilde yüz yüze eğitimin durdurulması ve uzaktan eğitime geçilmesi sebebiyle, salgının ilk aylarında eğitim asenkron olarak sürdürülmüş, sonraki süreçte eğitim örgütlerinin gerekli altyapıyı oluşturmasıyla senkron uzaktan eğitim yaygınlaşmıştır. Bu değişimle birlikte araştırmacılar yüz yüze eğitimle, uzaktan eğitimin farklılıklarını ve uzaktan eğitimin öğrenciler üzerindeki etkilerini ortaya koymak üzere çalışmalar yapmışlardır. Uzaktan eğitimin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz etkileri olduğu da araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır. Yapılan bu çalışma literatürdeki bilgiler ışığında, COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği uzaktan eğitimin öğrenciler üzerindeki etkisi, eğitim sürecinde motivasyon ve öz-yeterliğin yeri ve değişen eğitim anlayışının motivasyon ve öz-yeterlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren bir araştırmadır. Bir derleme türü olan bu araştırmada, dünyanın içinde olduğu salgın sürecinin eğitime ve öğrencilere etkileri hakkında kaynak olması ve gelecekteki eğitim etkinliklerinin düzenlenmesinde araştırmacılara yararlı olması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Uzaktan Eğitim, Motivasyon, Öz-yeterlik 


Keywords: