BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serap AKTEMUR GÜRLER, Tuğba KANMAZ
ÇOCUK VE TEKNOLOJİ
 
Günümüzde dijital teknoloji ile tanışma yaşı, her geçen gün gittikçe düşmekte ve ekran karşısında geçirilen zaman oldukça artmaktadır. Bu durumdan en çok etkilenen kitlenin çocuklar olduğu görülmektedir. Bu sebeple yapılan araştırma okul öncesi dönem çocuklarının dijital araçları nasıl ve ne amaçla kullandıklarına dair görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden “Temel Nitel Araştırma” deseni benimsenmiştir. Bu amaç doğrultusunda katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme tekniklerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Kütahya iline bağlı Emet ilçesinde bulunan bağımsız bir anaokuluna devam etmekte olan 19 çocuk araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırmalarda temel veri toplama araçlarından biri olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilerek toplanmış, bulgular içerik analizi ile yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre araştırmaya katılan çocukların tamamının dijital bir aracı kullandıklarına ulaşılmıştır. Çocukların pek çoğunun kendi tablet ve telefonları olduğuna, bir kısmının ise ortak kullanım alanındaki bilgisayarı ya da anne babalarının cep telefonlarını kullandıklarına erişilmiştir. Araştırma sonuçları çocukların dijital araçlarla en çok oyun oynadığı, Youtube ve Tik Tok gibi uygulamaları sıklıkla kullandıkları yönündedir. Ayrıca çocukların oyun tercihlerinde ise erkeklerin savaş oyunlarına, kızların Barbie oyunlarına yöneldikleri görülmüştür. Araştırmaya katılan çocukların tamamı dijital araçlarla vakit geçirmekten mutlu oldukları yönünde ifadelerde bulunmuşlardır. Çocuklar, dijital araçlarla vakit geçirirken çoğunlukla yalnız olduklarını dile getirmişlerdir. Çocukların çoğu uzun saatler dijital araçlarla vakit geçirdiklerinde ebeveynlerinin buna kısıtlama getirdiklerini söylemişlerdir. Sonuç olarak çocuklar dijital araçları bir öğrenme aracı olmaktan ziyade çoğunlukla boş zamanlarında kullandıkları bir eğlence aktivitesi olarak görmektedirler. Öğretmenlere çocukları eğitici içeriklere sahip uygun çevrimiçi platform ve uygulamalarla buluşturmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, teknoloji, çocuk 


Keywords: