BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zekeriya ARSLAN, Oğuz EMRE, Ayşegül ULUTAŞ-KESKİNKILIÇ
ÇOCUK GELİŞİMCİ ADAYLARININ İLK YARDIM UYGULAMALARINA YÖNELİK BİLGİ VE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Çocukların hareketli olmaları, kaza sonucu yaralanmaları ve tehlikelerin farkında olmamaları çeşitli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle zamanında yapılan ilk yardım müdahalesi büyük önem arz etmektedir. İlk yardım müdahalesine ihtiyaç gereken durumlara her zaman rastlanabilmektedir, oyun sırasında çocuk bir anda düşebilir, bayılabilir, ya da bir anda çocuğun boğazında yemek sırasında bir şeyler kalabilmektedir. İlk yardım müdahalesi hayati öneme sahip olduğundan hatalı uygulamanın da çocukların hayatını tehlikeye sokacaktır. Bu bağlamda çocuklarla yoğun vakit geçiren ve riskli durumlarla karşılaşma ihtimali en çok olabilecek. Çocuk Gelişimci adaylarının risk durumlarında takınacağı tutum belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çocuk gelişimci adaylarının ilkyardım uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerini değerlendirilmesidir. Araştırma 52 çocuk gelişimi önlisans programında öğrenim gören çocuk gelişimci adayları ile gerçekleştirilmiştir. Çocuk gelişimci adaylarının ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerini belirlemek için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile özetlenmiştir ve yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre çocuk gelişimci adaylarının ilkyardım uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilere sahip olmalarına rağmen, bazı hatalı uygulama ve eksikliklerin olduğu görülmektedir. Okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında karşılaşılan kaza, yaralanma vb. durumlarda çocuk gelişimciler ilk müdahalede aktif rol oynamaktadır. Bu nedenle, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarında görev alacak çocuk gelişimci adaylarına ilk yardım eğitimi verilmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Gelişimci Adayı, İlkyardım, Uygulama 


Keywords: