BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihat TOPAÇ, Musa BARDAK
ÇOCUĞUN TEMİZLİK ALIŞKANLIĞINI KAZANMASINDA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM KURUMLARININ YERİ
 
Toplumların gelişmişliklerinin en önemli göstergelerinden biri halkının fiziksel ve ruhsal sağlığı ve bu yöndeki uygulama ve gelişmelerdir. Hasipek ve Sürücüoğlu’na (1994) göre toplumların hedefledikleri uygarlık seviyesine ulaşabilmesi için bilişsel ve bedensel açıdan kuvvetli, sağlıklı ve yetenekli bireylere ihtiyaçları vardır. Bireylerin fiziksel sağlığını etkileyen birçok faktör sayılabilir. Bunlar genel olarak temizlik, beslenme ve uyku alışkanlıkları ile doğrudan ilişkilidir. Küçük yaşlardan itibaren formal ve informal yollarla edinilen beceriler yoluyla ülkeler sağlıklı bireyler yetiştirmek için eğitim programlarını bu yönde düzenlemektedirler. Ülkelerin birçok yönden refah seviyelerinin yükselmesinde sağlıklı bireyler yetiştirmenin önemi tartışmasızdır. Erken çocukluk eğitimiyle birlikte çocuk beslenme, aşı, hijyen, boy-kilo takibi, duygusal destek, sosyalleşme gibi imkanlara doğal yollarla sahip olmaktadır. Böylelikle hem mevcut yaşında hem de gelecekte ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önüne geçilmektedir. (Schulman, 2005). Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de erken çocukluk eğitim kurumlarında temizlik alışkanlığı ve uygulamaları hakkında yapılan çalışmaları incelemek ve ilgili kurumlarda konuya ilişkin verilen eğitimlerin etkilerini genel olarak değerlendirmektir. Dünyada ve Türkiye’de konu ile ilgili mevcut literatür taranarak, okullarda uygulanan temizlik programları ve bu yöndeki araştırmaları ile bu çalışmaların etkililiği derleme yöntemiyle ortaya konmuştur. Erken çocukluk eğitim kurumlarında temizlik alışkanlığı üzerine yapılan uygulama ve araştırmalara bakıldığında tüm bu çalışmalar doğrultusunda çocuklarda ve ailelerde verilen eğitimin istendik yönde bir etki yarattığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Temizlik Alışkanlığı, Sağlık, Okul Öncesi Eğitim 


Keywords: