BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüsamettin ERDEM, Ayşe Nur AKIN
BOŞANMA SÜRECİNİN KADINLARDA SOSYAL ETKİLERİ
 
Hukuki olarak evliliğin sonlandırılması boşanma olgusunu gerçekleştirmektedir. Gelenekselleşen toplumumuzdan ziyade artık daha modern bir yaşam şartlarına sahip olan ve kadının ekonomik düzene katılım sağlamasıyla boşanmalar her geçen gün daha da artış göstermektedir. Evliliklerde ilk beş yıl içinde yapılan boşanmaların, uzun süreli evlilik hayatlarına göre sayısal veriler doğrultusunda daha çok gerçekleşmesi çalışmamızda görülmektedir. Çünkü aile standartları gereği çocuksuz evliliklerin boşanma kararı alması daha kolay bir durumdur. Evlilik için başlangıçta süreç içerisinde devam eden bir birliktelik anlayışı ile yola çıkılmış olsa bile bazen boşanmayla neticelenen ayrılıklar da gerçekleşebilmektedir. Boşanmayı yasal süreçler sayesinde başlayan evlilik birliğini yine yasal süreçlerden geçerek sonlandırmak olarak tanımlanabilir. Kadınların boşanmalardan sonra ya da boşanma sürecinde yaşadıkları sorunlar erkeklere göre daha fazladır. Toplumsal yapının oluşturduğu ve hala normların benimsendiği toplumlar, boşanmaları kötü bir durum olarak görmektedir. Aile ve toplum baskısı eşinden ayrılan kadınların yaşadığı en büyük problemler arasındadır. Ekonomik bağımsızlığını eline alan kadınların çalışma hayatları ve maddi açıdan sıkıntı çekmemeleri ise çalışmayan kadınlara göre daha çabuk boşanma kararı almalarını sağlamaktadır. Boşanma tek başına var olan bir olgu değildir. Boşanmaya sebep olan faktörler arasında ise; zina, suç işleme ve haysiyetsizlik, terk etme, akıl hastalığı gibi durumlar söz konusudur. Araştırmada, kadınların boşanma süreçlerine odaklanılmış ve boşanma sürecinde ve sonrasında kadınların sosyal anlamda neler yaşadıkları yine onların değerlendirmesi doğrultusunda incelenmiştir. ORCID NO: 0009-0001-1412-9417

Anahtar Kelimeler: Boşanma Süreci, Kadın, Aile, Evlilik, Boşanmanın Etkileri. 


Keywords: