BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia KENDİRCİ, Melek ACAR
BORSA İSTANBUL 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
İşletmeler gelecekleri için büyük önem arz eden kâr payı dağıtım politikalarını kendileri belirlemekte olup, yönetim karar alma aşamasında işletme için en faydalı olacak kâr payı dağıtım şeklini, kâr payı ödeme zamanını ve kâr payı dağıtım türünü tercih etmektedir. Kâr payı dağıtım politikası türleri; sabit miktarda kâr payı dağıtım politikası, sabit oranda kâr payı dağıtım politikası, istikrarlı kâr payı dağıtım politikası ve sabit oranlı kâr payı ve ek kâr payı politikası olarak dört temel başlıkta toplanmaktadır. Bununla beraber işletmelerin farklı kâr dağıtım şekilleri benimsedikleri gözlemlenmektedir. Genel olarak kâr payı dağıtım şekilleri beş maddede sıralanabilmektedir. Bunlar: Nakit kâr payı dağıtımı, pay senedi şeklinde kâr payı dağıtımı, şirketin kendi hisselerini satın alarak kâr payı ödemesi yapması, pay senedi bölünmesiyle kâr payı dağıtımı ve melez kâr payı dağıtımıdır. Bu çalışmada Borsa İstanbul 30 endeksinde işlem gören şirketlerin 2016-2018 yıllarına ilişkin kâr dağıtım politikaları incelenmiştir. Çalışma sonucunda; ilgili yıllarda işletmelerin %70’nin düzenli kar dağıtımı yaptıkları, karı ağırlıklı olarak nakit şeklinde dağıttıkları, ayrıca hem nakit hem de bedelsiz olarak kâr payı dağıtımı yapan şirketlerin de bulunduğu gözlemlenmiştir. Sonuçlar mutlak olarak değerlendirildiğinde ise, ilgili yıllarda 21 adet işletmenin nakit kâr payı dağıtımı, 3 işletmenin ise hem nakit hem de bedelsiz olarak kâr payı dağıtımı yaptıkları, 6 işletmenin ise, kâr payı dağıtmadığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kâr Payı Dağıtım Politikası, BİST 30 Endeksi 


Keywords: