BİLDİRİ DETAY

Burcu DURMAZ
BİR ÖĞRETMEN EĞİTİMİ DENEYİMİ: MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATININ KULLANIMI VE ÖRNEK UYGULAMALAR
 
Bu çalışmada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Derstek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulunan "Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar" isimli 4005 projesinin çıktıları paylaşılacaktır. Bu çalışma 25 Haziran-2 Temmuz 2018 tarihleri arasında Antalya'da Türkiye'nin farklı illerinde görev yapmakta olan 16'sı sınıf 16'sı ortaokul matematik öğretmeni olan toplamda 32 katılımcıyla yürütülmüştür. 8 gün süren ve farklı disiplinlerden akademisyen ve yazarların eğitmen olarak yer aldığı bu eğitimin sonrasında katılımcıların yaratıcı düşünmeye teşvik eden öğretmen davranışları ve öğretimi farklılaştırma becerilerinde meydana gelen değişim raporlanacaktır. Araştırmadan elde edilen verilerin analiz süreci henüz sona ermediği için bulgular daha sonra paylaşılacaktır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda ise matematik öğretiminde çocuk ve popüler bilim kitaplarının kullanımına yönelik öğretmen eğitimleri için bazı önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Matematik Eğitimi, Öğretmen Eğitimi 


Keywords: