BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elvin CEBRAYİLZADE
BAĞIMSIZLIK SONRASI AZERBAYCAN’IN TÜRKİYE İLE SOSYAL VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ, KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİNİN TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
 
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin derin tarihi geçmişi vardır. Fakat çalışmamda Sovyetler birliğinin dağılması ve Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonraki dönem ilişkileri ele alınmıştır. Azerbaycan bağımsızlığını ilan etmesinin ardından birçok zorluklarla yüzleşmiştir. Sovyetler Birliği döneminde, ekonomisi Birliğinin ihtiyaçlarına göre kurulmuş Azerbaycan, bağımsızlığını kazandıktan sonraki dönemde ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Aynı zamanda bu dönemde siyasi istikrarsızlık, Ermenilerin Karabağ’ı işgal etmesi ülkedeki durumu daha da zorlaştırmıştır. Kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan’ı bu zor günlerinde yalnız bırakmamış, Karabağ sorununun çözümünde her zaman Azerbaycan’ı desteklemiş, sorunun uluslararası düzeye taşınmasında önemli paya sahip olmuştur. 1990’lı yıllarda yeni bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın kalkınması adına Türk şirketler Azerbaycan’da yatırımlar yapmış ve Türk Eximbank Azerbaycan’a kredi sağlamıştır. İki ülke arasında zaman-zaman gerçekleşen “Karma Ekonomik Komisyon” toplantıları iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da güçlendirmiştir. Son dönemlerde Türkiye-Azerbaycan arasında gerçekleşen “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği” toplantıları ekonomik alandan ziyade askeri, eğitim, güvenlik, savunma ve diğer alanları da kapsayarak iki ülke ilişkilerinin stratejik düzeye ulaşmasına olanak sağlamıştır. Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan 44 günlük savaşın ardından 9 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan ordusu Karabağ’ı Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Karabağ savaşında Türkiye Azerbaycan’ı desteklemiş ve daima Azerbaycan’ın yanında olmuştur. Çalışmada 1990’lı yıllardan günümüze Türkiye ve Azerbaycan’ın siyasi ve ekonomik ilişkileri, Karabağ savaşı, savaşın bölgedeki dengeleri nasıl değiştiği, Türkiye ve Azerbaycan için ve bölge ülkeleri için hangi fırsatları yarattığı ele alınmıştır. Çalışmamda araştırma yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış, bu konuda yazılmış kitaplar, gazeteler, dergiler, haritalar, istatistikler, yasal metinler ve diğer kaynaklar incelenmiş ve bu kaynaklardan alınmış önemli bilgilere çalışmamda yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Azerbaycan siyasi ilişkileri, Türkiye Azerbaycan ekonomik ilişkileri, Karabağ savaşı. 


Keywords: