BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemal GÖVEN, Nurettin TOPUZ
AYDIN İLİ SÖKE İLÇESİNDEKİ TARIM ALET MAKİNALARI İMALAT SEKTÖRÜNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI
 
Bu araştırma Aydın ili Söke ilçesindeki tarım alet ve makinaları imalat sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarını araştırmak amacı ile yapılmıştır. Çalışmanın materyalini, Aydın ili Söke ilçesinde bulunan 15 adet tarım alet ve makinaları imalat sektörünü temsil eden işletmeler ve bu işletmelerde sorumlu tekniker/teknisyen, mühendis ve çalışanlar ile yüz yüze yapılan anket görüşmeleri oluşturmaktadır. Anket sorularının yanıtlarından elde edilen bilgiler neticesinde oransal değerlendirmeler yapılarak, işletme bazında yorumlanmıştır. Araştırmada; işletme yapıları ve üretim bölümleri, talaşlı imalat çeşitleri ve kaynak yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri ve kaza geçirilen mahal ve oluş şekli ile yaralanma şekli ve bölgeleri işletme bazında elde edilen verilerden oluşmaktadır. Bu araştırma sonucunda; Söke ilçesinde tarım alet makinaları imalatçılarında, genel anlamda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulduğu bunun sonucunda da iş kazası ve meslek hastalıklarında son yıllarda bir azalma olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında son yıllarda ölümlü iş kazası olmadığı ve oluşan kazaların genel olarak insan hatası kaynaklı ve küçük el, kol, bacak yaralanmalarından oluştuğu saptanmıştır. Ayrıca çalışanlarda düzenli bir eğitim öğretimle bilinçli bir farkındalık oluşturarak algı düzeylerinin yükseldiği ve buna bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alındığı tespit edilmiştir. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazar Cemal GÖVEN’in yüksek lisans tezinden üretilerek hazırlanmıştır).

Anahtar Kelimeler: İmalat, İş Kazaları, Tarım Makinaları 


Keywords: