BİLDİRİ DETAY

Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Sezai AYDIN, Zeki TAŞ
ASYA'DA OYNANAN FARKLI YAŞ GRUPLARINA DAİR OYUNLARIN İNCELENMESİ
 
Oyun, insanın özellikle çocukluk yıllarında bedensel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan, duygu ve düşüncelerini ifade edebildiği bir etkinliktir. Oyun kişiliğin gelişimi, fiziksel yeteneklerin ortaya çıkması ve toplumsal değerlerin pekiştirilebilmesi için insan hayatının vazgeçilmezidir. Katılımcıların özgür iradeleriyle karar verdiği ve razı olduğu fakat belirli bir emirler bütünüyle kurallara riayet gösterilen özelliklere sahiptir. Oynayanda heyecan, gerilim, sevinç ve başarı gibi bir takım duygular oluşturur. Alışılmışın dışında “başka türlü bir hayat” yaşantıları kazandırır. Ayrıca oyun çocuk, genç ve yaşlı her yaş grubunu etkisi altına alarak eğlendirip hoşça vakit geçirmelerini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, bazı Asya ülkelerinde oynanan farklı yaş grubuna dair oyunları inceleyerek yapısal boyutlarıyla benzerlikleri ortaya koymak ve farklı oyunlarını da tanıtmaktır. Çalışma; Türkiye, Hindistan, Malezya, Endonezya, Kamboçya, Tayland, Filipinler ve Hong Kong ülkelerini kapsamaktadır. Nitel çalışma yöntemlerinden etnografya deseninin kullanıldığı çalışmada veriler katılımcı gözlem metodu ile elde edilmiştir. Oyunlar doğal ortamlarında izlenerek elektronik kayıt cihazları ile kayıt altına almış olup, oyunlara verilen isimler, oyun içerikleri ve oyun esnasındaki etkileşimi doğrudan aktarılmıştır. Sonuç olarak her toplumun kendi yaşam biçimlerini yansıtan farklı oyunları olduğu gibi, kültürler arası etkileşim sonucu benzerlik gösteren oyunlarının da olduğu belirlenmiştir. Benzer çalışmalar farklı coğrafyalarda da yapılarak, toplumların oyun profilleri çıkartılabilir. Ayrıca Ülkemizdeki geleneksel ev içi oyunları ve sokak oyunlarının da araştırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, kültür, Farklı yaş grupları 


Keywords: