BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rukiye Kübra ARTUNÇ
AKICI OKUMA VE OKUDUĞUNU ANLAMADA PROZODİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Mevcut çalışmanın amacı, farklı yaş gruplarındaki okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerinin prozodi ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın ortaya çıkış sebebi olan problem durumu ise okuduğunu anlama becerilerinin ve akıcı okuma becerilerinin ülkemiz genelinde zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda prozodinin etkisi ile okuduğunu anlama ve akıcı okuma becerilerinin değişimini inceleyen araştırmalar ele alınmıştır. Bununla birlikte, mevcut çalışma içerik analizi yöntemi ile ortaya konmuştur ve derleme çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırma için Science Direct, Sage Journals, Web of Science ve Google Scholar veri tabanlarından “prosody, reading comprehension, meta analysis” anahtar kelimeleri aratılarak 16 çalışmaya ulaşılmıştır. Ulaşılan çalışmalarda “prosody” ve “reading comprehension” anahtar kelimelerinin yer almasına dikkat edilerek çalışmalar seçilmiştir. Elde edilen çalışmalarda farklı yaş gruplarının bulunmasına da dikkat edilmiştir. İncelenen çalışmalar doğrultusunda prozodinin okuduğunu anlamayı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Prozodinin okuryazarlık becerilerini geliştirdiği ve akıcı okumayı da artırdığı bu çalışmalarda ortaya konmuştur. Akıcı okuma becerilerinin doğruluk, hız ve prozodiden oluştuğu görülmüştür. Buna rağmen bu üç unsur arasından en fazla etkililiği olan unsurun prozodi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple okullarda eğitimcilerin, evde ise ebeveynlerin prozodiye daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği önerilmektedir. Konu ile ilgili olarak ebeveynlerin de bilinçlendirilmesi adına gerekli eğitimleri almaları gerekmektedir. Eğitimler sonucunda ise ebeveynlerin de evde prozodik okumayı bilinçli şekilde desteklemeleri önerilmektedir. ORCID NO: 0000-0003-0945-8619

Anahtar Kelimeler: Okuduğunu anlama, prozodi, okuma akıcılığı, okuma doğruluğu, kelime tanıma, kelime bilgisi. 


Keywords: