BİLDİRİ DETAY

Halil KÜÇÜKLER, Birsen TÜTÜNİŞ
AKADEMİSYENLERİN YABANCI DİL SORUNLARI VE ÖZERK ÖĞRENME
 
Yabancı Dil Öğrenimi/Öğretiminin önemi son zamanlarda günden güne hızla artmaktadır. Pek çok kişi bir yabancı dil öğrenmenin uluslararası önemini günden güne farkederek bir yabancı dil öğrenmek istemektedirler. Pek çok kişi özellikle İngilizce öğrenimi daha çok yaygın kullanıldığından dolayı İngilizce öğrenimine karşı daha çok ilgi ve öğrenme isteği duymaktadır. Üniversitelerdeki akademisyenlerin dil sorunları arasında üç tane önemli başlık bulunmaktadır. Bu çalışma esas olarak, özerk öğrenmenin lisans üstü öğrencilerin yabancı dil yeterlilik düzeyleri üzerindeki etkisi adlı doktora ve 2014-2015 öğretim yılında, Balıkesir Üniversitesinde gerçekleştirilen çalışmalardan bir tanesine dayanmaktadır. Yine bu çalışmanın ikinci bölümünde yer alan ve kontrol ve araştırma grubu olmak üzere yapılan deneysel çalışmanın sonucuna göre özerk öğrenme ile sınıf ortamında yabancı dil öğrenme arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Kontrol grubu % 48, 03; araştırma grubu % 47, 25 değerlerine sahiptir. Çalışmanın genelinden çıkan sonuçlara göre Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDS)’na hazırlanmada sınıf ortamında öğrenim gören kontrol grubunun özerk öğrenme grubu olan araştırma grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. bu çalışmanın ikinci bölümünde yer alan ve kontrol ve araştırma grubu olmak üzere yapılan deneysel çalışmanın sonucuna göre özerk öğrenme ile sınıf ortamında yabancı dil öğrenme arasında anlamlı bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDS)’na hazırlanmada sınıf ortamında öğrenim gören kontrol grubunun özerk öğrenme grubu olan araştırma grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: özerk öğrenme, özerk dil öğrenme, özerk öğrenci, öğrenme stratejileri 


Keywords: