BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bekir Barış CİHAN
AİLE VE SPORA KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Çocuğun dünyaya gözlerini açtığı aile ortamı, çocukların ya da gençlerin bütün davranış örüntülerinin ve zihinsel dünyalarının şekillendiği veya aile yapısının içselleştirildiği bir yapıdır. Bir anlamda aile, kültürel sermaye aktarımında da merkezi bir rol üstlenmektedir. Bir model olarak ebeveynlerin davranışları çocuklar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Türkiye’de de ebeveynlerin uzun bir süre devam eden “top oynayacağına ders çalış” yaklaşımlarının geride kaldığı görülmektedir. İnsanların doğumundan ölümüne kadar olan yaşamları genel olarak bir aile içinde geçmektedir. Birçok insan için aile, hayatlarındaki en önemli kurumların başında gelir. Ayrıca aile, çocukluğun tamamı ve gençliğin ilk dönemlerinin yaşandığı bir ortam olmasından dolayı, toplumların sürekliliği, devamı ve istikrarı için de hayati bir öneme sahiptir. Yapılan araştırmada derleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalar; DergiPark, Pubmed, Google Akademik, Web of Science veri tabanları kullanılarak taranmıştır. Arama sırasında ‘aile, ‘aile ve spor’, ‘ebeveyn ve spor anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Aile ve spor inceleyen çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Sonuç olarak, Yapılan birçok araştırma ailenin hala önemli bir sosyalleştirme ve kültürel sermaye aktarma aracı olduğunu göstermektedir. Ebeveynlerin spor yapması, çocuklarının da spora katılımında önemli bir faktördür. Dolayısıyla, ebeveynlerin spor yapmaya yönlendirilmesi ve spor yapabilecek tesislerin inşa edilmesi gerekmektedir. Gelecekte spor kültürüne sahip bir toplum oluşturmak için, aileleri spor teşvik edecek politikaların üretilmesi bir zorunluluktur.

Anahtar Kelimeler: Spor, Aile ve Spor, Derleme 


Keywords: