BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Havva KAÇAN, Fatih BAL
ADOLESANLARDA DİJİTAL ÖĞRENME VE SPORTİF AKTİVİTENİN FİZİKSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
İnteraktif eğitim platformları ve dijital kaynaklar, öğrencilerin motor becerileri, koordinasyonu ve uzamsal farkındalığı geliştiren fiziksel aktivitelere katılmaları için fırsatlar birçok fırsatı sunmaktadır. Ek Dijital öğrenme, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, beslenme ve fiziksel zindelik hakkında bilgi sağlayarak fiziksel sağlığın öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada dijital öğrenmenin ve spor aktivitelerinin adolesanların fiziksel gelişimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Birey ve toplumlar teknoloji eğitime giderek daha fazla entegre hale geldikçe ve hareketsiz yaşam tarzlarıyla ilgili endişeler artış göstermeye başlamıştır. Dijital öğrenmenin ve sporun fiziksel gelişim üzerindeki etkisini anlamak ve ergenlerin genel refahını desteklemek için bu yöndeki çalışmaların önemi daha da belirgin hale gelmiştir. Amaç: Bu çalışmada dijital öğrenmenin fiziksel gelişim üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Ayrıca çalışmada, spor aktivitenin fiziksel gelişim üzerindeki faydalarını ele alınmıştır. Spor yapmak, adolesanlarda güç, dayanıklılık, esneklik ve kardiyovasküler uygunluk gelişimlerine destek olmakta ve fayda yaratmaktadır. Spor aktivitelerine düzenli katılım, sağlıklı vücut kompozisyonu, kemik yoğunluğu ve kas gelişimini desteklemektedir. Spor aynı zamanda sosyal etkileşim, takım çalışması ve kişisel gelişim için fırsatlar sunarak genel fiziksel ve zihinsel esenliğe de katkıda sağlamaktadır. Dijital öğrenme ile spor etkinliğini birleştiren dengeli bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç son dört yıl içerisinde ortaya çıkan ve birçok toplumu derinden etkileyen COVID-19 pandemisi ile birlikte kendisini daha fazla hissettirmiştir. Fiziksel aktivite molalarını dijital öğrenme rutinlerine entegre etmek, etkileşimli ve harekete dayalı eğitim araçlarını kullanarak aktif ekran süresini teşvik etmenin önemi bu çalışmada vurgulamaktadır. Eğitimcilerin, ebeveynlerin ve politika yapıcıların dijital öğrenme ve spor aktivitelerinin entegrasyonunu teşvik etmedeki rolleri de çalışmada ele alınmıştır. Dijital öğrenme platformlarının ve eğitim kaynaklarının fiziksel gelişim unsurlarını içermesini, spor aktivitelerinin eğitim ortamlarında erişilebilir ve teşvik edilmesini sağlamak amacı ile bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Çalışma bir uygulama çalışması şeklinde hazırlanmış ve geliştirilmiştir. Sonuç olarak, dijital öğrenme ve spor etkinliğinin birleşimi, ergenlerin fiziksel gelişimini artırmak için önemli bir potansiyele sahiptir. Dijital öğrenme, fiziksel esenlik için değerli bilgiler ve kaynaklar sağlayabilirken, spor etkinliği genel zindeliğe, motor becerilere ve kişisel gelişime katkıda bulunmaktadır. Eğitimciler ve paydaşlar, adolesan eğitimine hem dijital öğrenmeyi hem de spor katılımını dahil ederek, öğrencilerin bütünsel fiziksel gelişimini desteklemekte, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektedir. ORCID NO: 0000-0002-4543-4123, 0000-0001-7925-5142

Anahtar Kelimeler: Sportif Aktivite, Dijital Öğrenme, Fiziksel Gelişim, Eğitimde Dijitalleşme 


Keywords: