BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gaye AYDEMİR, Selami ERCAN
10.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BLOOM TAKSONOMİSİ’NE GÖRE HAZIRLANMIŞ SINAV İLE KLASİK SINAVDAKİ BİLİŞSEL DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Matematik eğitiminde eğitim programları doğrultusunda öğrencilere verilen eğitimin hedeflerine ne kadar ulaşıldığının ölçülmesi amacıyla planlanan ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin hazırlanması ve ölçme değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için Bloom Taksonomisi sıklıkla tercih edilmektedir. Literatürde Bloom taksonomisini konu edinen çalışmaların genellikle kullanılan kitaplardaki veya uygulanan sınavlardaki soruların bilişsel düzey basamaklarına göre sınıflandırılması üzerine olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma ise literatürdeki çalışmalardan farklı olarak var olan dokümanların analizinden çok, uygulamalı olarak Bloom taksonomisine göre ve klasik olarak hazırlanmış sınavlardaki bilişsel düzeyleri açığa çıkarmaktadır. Çalışma, 10.sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Bloom Taksonomisi’ne göre hazırlanmış sınav ile klasik sınav arasındaki bilişsel düzeylerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Veriler klasik ve Bloom Taksonomisi’ne göre uzman görüşleri alınıp geçerlik ve güvenirlikleri sağlanarak hazırlanan iki başarı testi ile toplanmıştır. Ek olarak katılımcılara uygulanan sınavlardaki soruların zorlukları konusunda katılımcıların fikirlerini almak amacıyla hazırlanmış bir görüş formu uygulanmıştır. Ayrıca bu öğrencilerin bilişsel düzeylerinin ve görüşlerinin cinsiyete bağlı farklılık gösterip göstermediği açıklanacaktır. Katılımcılar ise Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kentlerinden birinde ve bölgenin diğer liselerine nispeten, görece öğrenci başarısı daha yüksek 40 gönüllü öğrenci arasından seçilmiştir. Bu kişiler 2022-2023 yılı içerisindeki 10.sınıf öğrencileri olup akademik başarıları bir önceki sene dönem sonu ortalamaları dikkate alındığında benzer düzeydeki öğrencilerdir. Araştırmada elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilecektir. ORCID NO: 0000-0002-3490-3940

Anahtar Kelimeler: Matematik Eğitimi, Bloom Taksonomisi, Bilişsel Düzey 


Keywords: